• English

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi phòng và giường bệnh: chi trả theo chi phí thực tế lên tới 60 ngày/năm cho phòng bệnh thường và 30 ngày/năm cho phòng chăm sóc đặc biệt.

Quyền lợi chi phí phẫu thuật: 

  • Với mỗi đợt phẫu thuật, chi trả theo chi phí thực tế lên đến 12 triệu đồng (với chương trình cơ bản) và 20 triệu đồng (với chương trình nâng cao);
  • Trong trường hợp phẫu thuật trong ngày, khách hàng được chi trả theo chi phí thực tế đến 6 triệu đồng (với chương trình cơ bản) và 10 triệu đồng (với chương trình nâng cao).

Quyền lợi hỗ trợ các chi phí điều trị nội trú khác (khám bệnh, thuốc theo toa, hậu phẫu,...): chi trả theo chi phí thực tế lên đến 6 triệu đồng (với chương trình cơ bản) và 10 triệu đồng (với chương trình nâng cao).

 

Tin xem nhiều