• English

Phí & Dịch vụ

Phí và Dịch vụ

Phí chuyển đổi trả góp thu của Chủ Thẻ: 0 VNĐ

Phí tất toán trước hạn: miễn phí

Tỷ lệ trả góp: 100% hoặc nhỏ hơn do Khách hàng chọn.

Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9, 12 tháng tùy từng đơn vị liên kết.

Lãi suất trả góp (%/năm/giá trị trả góp): 0% trong suốt kỳ hạn trả góp.

Giá trị chuyển đổi trả góp tối thiểu: Tùy từng Đơn vị liên kết.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.