• English

PHẠM THỊ MỸ CHI

Sinh năm 1964, Cử nhân Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM. Bà từng là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà Tp. HCM, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Bà được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính của KienlongBank từ ngày 02/7/2014. Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính KienlongBank từ ngày 01/7/2018 đến nay.