• English

Tin Kiên Long

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH FINANCE AND BANKNG EXPO (F&B EXPO)

       Ngày 23/04/2011, Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc Gia TP. HCM) tổ chức hội thảo khoa học “Chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và phát triển thị trường tài chính Việt Nam” (FINANCE AND BANKNG EXPO) với sự tài trợ kim cương của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

     Đây là một trong những chủ đề mang tính thời sự, có tính thực tiễn cao trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Từ ý nghĩa thiết thực này, Ngân hàng TMCP Kiên Long là nhà tài trợ cùng tham gia cuộc hội thảo với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, quản lý và các tổ chức tài chính nhằm nhận diện, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tài chính ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

    Tại buổi Hội thảo, Ông Phạm Khắc Khoan - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long đã có bài phát biểu xoay quanh về những kết quả bước đầu khi Ngân hàng NNVN triển khai các gói giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/CP (24/02/2011) của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt là chỉ thị 01//NHNN và các Thông tri 07- 09 nhằm tăng cường ngoại tệ, giảm cầu ngoại tệ, hạn chế nhập siêu tạo tiền đề thực hiện ổn định tỷ giá, thu hút tiền đồng góp phần kiềm chế lạm phát.

     Bên lề cuộc Hội thảo, Ngân hàng TMCP Kiên Long triển lãm gian hàng nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và chính sách đào tạo nguồn nhân lực đến các bạn sInh viên  Trường Đại học Kinh tế – Luật nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về môi trường làm việc trong lĩnh vực tài chính – Ngân hàng, văn hoá, thương hiệu của Ngân hàng Kiên Long

Thạch Anh


Đăng ký nhận tin
KienlongBank