• English

Tin Kiên Long

NGÂN HÀNG KIÊN LONG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 120,086 TỶ ĐỒNG

Ngày 30 tháng 01 năm 2010, Ngân hàng TMCP Kiên Long tổ chức Lễ tổng kết năm tài chính 2009 tại tỉnh Kiên Giang, nhằm báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2010.
Năm qua, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động, ảnh hưởng ít nhiều đến kinh doanh nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long đã đạt được một số kết quả sau: Tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống là 6.286 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch (kế hoạch năm 2009 là 4.635 tỷ đồng) và 241% so với năm 2008; tổng dư nợ cho vay là 4.874 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch đề ra ( kế hoạch năm 2009 là 4.575 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 120,086 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2009 và tăng 135% so với năm 2008. Hiện Kienlong Bank đã có mặt tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, và các tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước bao gồm: Hội sở, 17 Chi nhánh, 44 Phòng giao dịch. Phấn đấu trong năm 2010 Kiên Long sẽ có 100 chi nhánh và phòng giao dịch hoạt động trên toàn quốc
Về phương hướng hoạt động năm 2010, Ngân hàng Kiên Long sẽ tăng vốn điều lệ tối thiếu lên 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010 nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quá trình hội nhập và trở thành Ngân hàng đa năng hiện đại, vững mạnh đủ sức cạnh tranh với các Ngân hàng bạn trong giai đoạn mới. Thực hiện hoàn thành dự án Core Banking System làm cơ sở cho việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Đa dang hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ( SMS banking, Mobile banking, Internet banking, online tiền gửi, tiền vay, bảo hiểm, …), xây dựng cơ sở mới phù hợp để phát triển các loại dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra Kiên Long sẽ thành lập Công ty Bất động sản, Công ty Chứng khoán, Công ty Đầu tư Tài chính Kienlong bank, xây dựng dự án thẻ Kienlong Bank. Phấn đấu trong năm 2010 vốn huy động là 11.251 tỷ đồng, dư nợ cho vay là 12.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2%, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng
Tại lễ tổng kết năm tài chính 2009, Ngân hàng Kiên Long được Ngân hàng Nhà mước và  UBND tỉnh Kiên Giang tặng nhiều bằng khen cho những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

Thạch Anh


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank