• English

Tin Kiên Long

Mức lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 3/2024

KienlongBank công bố mức lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 3/2024 và chênh lệch lãi suất bình quân cụ thể như sau:

Đơn vị tính: %/ năm

kienlongbank-cong-bo-lai-suat-vay-binh-quan

*Lãi suất này có hiệu lực tại thời điểm công bố hoặc đến khi có thông báo khác của KienlongBank.

Xem thêm các mức lãi suất cho vay:

> Mức lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 4/2024

Mức lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 5/2024


Đăng ký nhận tin
KienlongBank