• English

Mô tả sản phẩm

Miễn phí rút tiền tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc.

Đa dạng hình thức thanh toán, chi hộ lương cho khách hàng. Miễn phí phát hành thẻ cho nhân viên.

Miễn phí rút tiền tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc.

Xem thêm

Được hưởng lãi suất ưu đãi trên số dư tài khoản. Thời gian và thủ tục chi lương nhanh chóng, đơn giản, chính xác.

Được hưởng lãi suất ưu đãi trên số dư tài khoản. Thời gian và thủ tục chi lương nhanh chóng, đơn giản, chính xác.

Nhân viên sử dụng thẻ liên kết để rút tiền, thực hiện giao dịch khác.

Xem thêm

Bảo mật thông tin về tiền lương cho nhân viên. Dịch vụ hỗ trợ: SMS Banking, Internet Banking,… để vấn tin tài khoản, sao kê giao dịch, xem thông tin...

Bảo mật thông tin về tiền lương cho nhân viên. 

Dịch vụ hỗ trợ: SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking… 

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.