• English

Mô tả sản phẩm

Đa dạng hóa hình thức thu phí, học phí: thu tại quầy, đăng ký thu hộ phí, học phí tự động;

Đa dạng hóa hình thức thu phí, học phí: thu tại quầy, đăng ký thu hộ phí, học phí tự động;
Xem thêm

Phát hành thẻ liên kết sinh viên theo mẫu được chọn dựa trên danh sách do nhà trường cung cấp.

Phát hành thẻ liên kết sinh viên theo mẫu được chọn dựa trên danh sách do nhà trường cung cấp.
Xem thêm

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân, tổ chức bằng VND nhằm mục đích thu hộ các khoản phí, học phí;

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân, tổ chức bằng VND nhằm mục đích thu hộ các khoản phí, học phí;
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.