• English

LÊ TRUNG VIỆT

  • Sinh năm 1966, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ông từng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt.
  • Tháng 12/2012, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank. 
  • Tháng 12/2013, Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank kiêm Giám đốc Phòng Đầu tư.
  • Từ ngày ngày 26/4/2018 đến tháng 01/2021, Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc KienlongBank. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 28/01/2021 đến nay.