• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank tổ chức Hội nghị tập huấn Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản

Ngày 12/5/2018, Kienlongbank phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức tài chính Quốc tế, nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC) tổ chức Hội nghị tập huấn Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản cho CB, NV tín dụng Kienlongbank và công ty KBA. Hội nghị được kết nối trực tuyến trên toàn hệ thống Kienlongbank. 

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Bà Lê Thị Kim Xuân - Trưởng Văn phòng Đại diện, Hiệp hội Ngân hàng tại TP.HCM, ông Jinchang Lai - Chuyên gia cao cấp của Tổ chức tài chính Quốc tế, bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chuyên gia cao cấp ngành tài chính (IFC), Ban lãnh đạo cùng 400 CB, NV tín dụng Kienlongbank, công ty KBA.

Hội nghị đã thảo luận và chia sẻ các vấn đề về phương thức tiếp cận dựa trên các khoản thu và hàng tồn kho, phương pháp thực hiện tài trợ vốn có bảo đảm là động sản. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã bàn bạc thảo luận về việc đánh giá, định hướng, cập nhật và nâng cao những kiến thức, thông tin về các nghiệp vụ tín dụng liên quan động sản, rủi ro và kiểm soát trong cho vay, những kinh nghiệm quốc tế và thực tế về hoạt động tài trợ vốn có tài sản bảo đảm là động sản. 

Nằm trong chuỗi Hội nghị tập huấn Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản năm 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và IFC phối hợp cùng các tổ chức tín dụng thực hiện, Kienlongbank vinh dự là đơn vị đầu tiên tổ chức chuỗi hoạt động này. Qua đó, tạo điều kiện cho nhân viên tín dụng và các Đơn vị Kienlongbank, khách hàng, doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện tiếp cận vốn từ Ngân hàng, góp phần tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng hiệu quả, an toàn.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank