• English

Tin Kiên Long

KienlongBank tổ chức chương trình tọa đàm nâng cao nghiệp vụ Bảo hiểm khoản vay năm 2022

Để giúp CB, NV, CTV trên toàn hệ thống hiểu rõ hơn về về sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho khách hàng vay vốn (Bảo hiểm khoản vay), đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và chất lượng bán chéo sản phẩm, dịch vụ, góp phần vào tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, KienlongBank tổ chức chương trình “Tọa đàm nâng cao nghiệp vụ Bảo hiểm khoản vay năm 2022 cho 8 khu vực của KienlongBank”.

kienlongbank-to-chuc-toa-dam-bao-hiem-khoan-vay

Chương trình tọa đàm diễn ra tại Khu vực 6 & 7 vào ngày 26/02/2022

Chương trình dự kiến diễn ra tại các khu vực từ ngày 26/02/2022 – 12/3/2022 với nhiều nội dung, như: đào tạo sản phẩm, quy trình về bán hàng, giải quyết bồi thường; chia sẻ của các đơn vị về những trường hợp vướng mắc về sản phẩm; thông điệp định hướng phát triển kinh doanh năm 2022 từ KienlongBank và đối tác Bảo hiểm Bảo Long; vinh danh các đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật trong năm qua.

kienlongbank-vinh-danh-cac-don-vi-co-thanh-tich-noi-bat

KienlongBank vinh danh các đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật về sản phẩm Bảo hiểm khoản vay ở Khu vực 6 & 7 

KienlongBank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank