• English

Tin Kiên Long

KienlongBank cảnh báo rủi ro lừa đảo khi thực hiện giao dịch/ thanh toán

Trong thời gian qua, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều hình thức nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản, thông tin định danh và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của Khách hàng. KienlongBank khuyến cáo Khách hàng cảnh giác khi thực hiện giao dịch, nâng cao cảnh giác với các hành vi gian lận để chủ động phòng tránh, chi tiết như sau: 

kienlongbank-canh-bao-kh-giao-dich-thanh-toan

KienlongBank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank