• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc

Ngày 30/06/2014, Ngân hàng TMCP Kiên Long bổ nhiệm bổ sung các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng có hiệu lực chính thức ngày 02/07/2014. Theo đó, Ông Nguyễn Châu, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính - Kế toán được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Châu sinh năm 1967, là Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông làm việc tại Ngân hàng Kiên Long từ năm 1995 đến nay.


Ông Võ Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT (người đứng giữa) Ngân hàng TMCP Kiên Long
và Ông Phạm Khắc Khoan Tổng Giám đốc (bên góc phải) chụp hình lưu niệm
với các tân Phó Tổng Giám đốc và tân Kế toán trưởng (người thứ hai bên góc phải)


Bà Trần Tuấn Anh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế & Xử lý nợ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế & Xử lý nợ. Bà Trần Tuấn Anh sinh năm 1976, là Thạc sĩ Trường Đại học Luật TP. HCM chuyên ngành Luật kinh tế; tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Bà Trần Tuấn Anh đã từng giữ các chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của Ngân hàng Phát triển nhà TP. HCM, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Bản Việt. Bà Trần Tuấn Anh làm việc tại Ngân hàng Kiên Long từ tháng 07/2013 đến nay.

Bà Phạm Thị Mỹ Chi Phó Giám đốc Phòng Tài chính - Kế toán được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Kế toán Ngân hàng TMCP Kiên Long. Bà Phạm Thị Mỹ Chi, sinh năm 1964, là Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Tín dụng tại trường Cao cấp Ngân hàng TP.HCM. Bà Phạm Thị Mỹ Chi đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí Quản lý tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Bà Phạm Thị Mỹ Chi làm việc tại Ngân hàng TMCP Kiên Long từ 04/2014. 

Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Kiên Long có Tổng Giám đốc là Ông Phạm Khắc Khoan cùng 5 Phó Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Nguyễn Quang Toan, Ông Vũ Đức Cần, Ông Lê Trung Việt, Ông Nguyễn Châu, Bà Trần Tuấn Anh và Kế toán trưởng là Bà Phạm Thị Mỹ Chi.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank