• English

Tin Kiên Long

Kienlongbank bổ nhiệm Ông Võ Văn Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Theo đó, Kienlongbank ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 12/2/2018 bổ nhiệm Ông Võ Văn Châu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 13/02/2018.


Ông Võ Văn Châu sinh năm 1953, Cử nhân Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông từng phụ trách Giám đốc Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Đắk Lắk; Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông. Tháng 4/2014, tại Đại hội cổ đông thường niên Ông Võ Văn Châu được tín nhiệm bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2013 - 2017. Từ ngày 13/10/2014, Ông Võ Văn Châu kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho đến nay. Trong quá trình tham gia quản trị điều hành, ông Võ Văn Châu đã cùng các thành viên HĐQT và Ban điều hành Kienlongbank đưa ra những định hướng chiến lược phát triển cho Ngân hàng, phù hợp với quy định của Nhà nước, đóng góp đáng kể trong sự thành công và phát triển của Kienlongbank.

Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng tài sản Kienlongbank đạt 37.327 tỷ đồng, hoàn thành 102,27% (tăng 22,58% so với năm 2016); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, hoàn thành 99,94% (tăng 24,89% so với năm 2016); tổng nguồn vốn huy động đạt 33.152 tỷ đồng, hoàn thành 102,01% (tăng 25,73% so với năm 2016); tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 0,84%. Đáng chú ý Kienlongbank đã đạt được lợi nhuận trước thuế 252,19 tỷ đồng, hoàn thành 100,88% (tăng 71,14% so với năm 2016), trong đó lãi hoạt động dịch vụ tăng gấp 1,36 lần so với năm 2016. Ngoài ra, các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu đãi khách hàng được triển khai hiệu quả; đời sống cán bộ, nhân viên không ngừng được cải thiện.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank