• English

Tin Kiên Long

KIENLONG BANK: PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2010- 2015

                Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa ban hành Công văn số 317 và 318 gởi các Phòng ban Hội sở, các Chi nhánh trực thuộc về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh giai đoạn 2010- 2015. Theo đó, đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, phát triển mạng lưới kinh doanh từ 80- 100 chi nhánh và phòng giao dịch trong cả nước, phát triển nguồn nhân lực đạt 1.980 nhân sự, hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2010; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, giảm thiểu nợ xấu, nợ quá hạn, đảm bảo hoạt động an toàn trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt là đầu tư đổi mới công nghệ, đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống Core Banking nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ ngân hàng. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nêu gương người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Duy trì và phát huy nét đặc trưng văn hóa Kiên Long, chú trọng đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBNV trong hoạt động ngân hàng …

Đây là một trong những cuộc vận động nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngân hàng nhằm thu hút tập hợp toàn thể CBNV khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa họat động ngân hàng phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Được biết sau khi kết thúc mỗi phong trào thi đua, Thủ trưởng đơn vị tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm đánh giá kết quả thi đua và đề nghị khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.

T.A


Đăng ký nhận tin
KienlongBank