• English

Hồ sơ và thủ tục

Đối tượng

- Khách hàng cá nhân

Điều kiện

- Mục đích sử dụng vốn hợp pháp.

- Có TSBĐ là GTCG.

Hồ sơ và thủ tục

- Giấy đề nghị vay vốn (Theo mẫu Kienlongbank).

- CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/KT3, ... của người vay hoặc của bên bảo đảm (nếu có).

- GTCG của khách hàng vay, bên bảo đảm (nếu có).


Tin xem nhiều