• English

Hồ sơ và thủ tục

Hồ sơ: Khách hàng xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ qua các giao dịch kỳ hạn.

Thủ tục: Liên hệ trực tiếp CN/PGD của KienlongBank để thỏa thuận tỷ giá, kỳ hạn, số lượng, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng… và ký hợp đồng giao dịch kỳ hạn.