• English

Hồ sơ và thủ tục

Chuyển tiền: 

+ Người gửi đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Western Union tại nước ngoài, điền đầy đủ thông tin trên tờ Phiếu Gửi Tiền (tham khảo số điện thoại của các nước trong hệ thống Western Union để được hướng dẫn cách thức và địa điểm WU gần nhất để chuyển tiền về Việt Nam)

+ Khi chuyển tiền, người gửi phải ghi rõ họ tên của khách hàng nhận tiền (khớp đúng với giấy tờ tùy thân).

+ Thông báo cho người nhận tiền mã số chuyển tiền – MTCN (Money transfer control number) và địa chỉ Ngân hàng Kiên Long gần nhất tại Việt Nam để nhận tiền.

Nhận tiền: 

+ Người nhận đến điểm Ngân hàng Kiên Long gần nhất:

+ Điền mẫu Phiếu Nhận tiền - “To Receive money”: Tên người nhận, người gửi, địa chỉ, số tiền, Mã số chuyển tiền.

+ Giao Phiếu Nhận tiền - “To Receive money” đã điền xong thông thông tin và CMND/ Hộ chiếu cho nhân viên giao dịch.

+ Nhận tiền và biên nhận.


Tin xem nhiều