• English

Hồ sơ và thủ tục

+ Chuyển tiền nhanh tại quầy: Khách hàng đến chuyển tiền tại quầy vào giờ hành chánh và chuyển đến các ngân hàng nằm trong danh sách liên kết chuyển tiền nhanh với KienlongBank. 

+ Chuyển tiền nhanh bằng dịch vụ Internet banking và Mobile banking: Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy. Sau khi đăng ký thành công, thực hiện đăng nhập và chọn hình thức chuyển tiền nhanh trên ứng dụng để chuyển tiền.