• English

Hồ sơ và thủ tục

- Khi đến giao dịch KH cần mang theo: CMND/CCCD/Hộ chiếu của bản thân. 

- Khách hàng cần cung cấp thông tin về người nhận: 

+ Nếu người nhận có tài khoản: Tên người nhận, tài khoản người nhận, ngân hàng nhận, chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng. 

+ Nếu người nhận không có tài khoản: CMND/CCCD/Hộ chiều người nhận, ngày cấp/nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

- Đối với Khách hàng không có tài khoản tại KienlongBank: Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy chuyển tiền, nộp lại Giấy chuyển tiền và tiền mặt, sau đó nhận lại 1 liên Giấy chuyển tiền.  

- Đối với Khách hàng có tài khoản tại KienlongBank: Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Ủy nhiệm chi và nộp cho Giao dịch viên, sau đó nhận lại 1 liên Ủy nhiệm chi. 


Tin xem nhiều