• English

Hồ sơ và thủ tục

  • CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu/Sổ tạm trú của người vay và người đi du học, người liên đới, bên bảo lãnh (nếu có).
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ của người vay và người du học.
  • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến đến du học.
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.