• English

Hồ sơ và thủ tục

Đối với khách hàng Cá nhân

- Giấy đăng ký kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ.

- CMND/Hộ chiếu của chủ tài khoản.

Đối với khách hàng Tổ chức

- Giấy đăng ký kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ do người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền ký và đóng dấu.

- Giấy tờ chứng minh là người đại diện/người được ủy quyền của tổ chức.

- CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

- Giấy đăng ký thành lập, hoạt động/Quyết định thành lập.


Tin xem nhiều