• English

Hồ sơ và thủ tục

Đối tượng

Các pháp nhân đang hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam.

Điều kiện

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

- Phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi.

- Khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời gian cam kết.

Hồ sơ và thủ tục:

- Giấy đề nghị vay vốn, phương án kinh doanh.

- Giấy tờ pháp lý của khách hàng.

- Báo cáo tài chính.

- Giấy tờ tài sản đảm bảo.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu.