• English

Hồ sơ và thủ tục

Đối tượng

- Khách hàng là các pháp nhân đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu ứng trước khoản tiền thu từ xuất khẩu hàng hóa dựa trên bộ chứng từ hàng xuất để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều kiện

- Khách hàng có chức năng sản xuất, chế biến, gia công kinh doanh hàng hóa xuất khẩu

- Khách hàng có giấy chứng nhận tiêu chuẩn ngành phù hợp với quy định của ngành hàng và quốc gia nhập khẩu (đối với ngành có yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn ngành);

Hồ sơ và thủ tục

- Giấy đề nghị vay vốn.

- Phương án kinh doanh.

- Giấy tờ pháp lý của khách hàng.

- Báo cáo tài chính.

- Bản sao giấy tờ tài sản đảm bảo.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng.