• English

Hồ sơ và thủ tục

  • Quyết định thành lập doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Quyết định bổ nhiệm chức vụ của chủ tài khoản (người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền);
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ tài khoản.
  • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có);
  • Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (nếu có);
  • Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu (nếu có).