• English

Hồ sơ và thủ tục

  • CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu/Sổ tạm trú,… của người vay, người đồng trách nhiệm trả nợ và bên bảo đảm (nếu có).
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).