• English

Hồ sơ và thủ tục

Đối tượng

- Cá nhân người Việt Nam

Điều kiện

- Đối với khách hàng:

+ Cá nhân người Việt Nam.

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay theo thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.

+ Có TSBĐ theo quy định của Kienlongbank.

- Đối với xe dự định mua hoặc TSBĐ là xe ô tô khác xe dự định mua:

+ Có nguồn gốc hợp pháp/ Giấy tờ hợp lệ.

+ Đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định pháp luật.

Hồ sơ và thủ tục

- Giấy đề nghị vay vốn, phương án vay vốn (theo mẫu của Kienlongbank).

- Hồ sơ pháp lý của khách hàng.

- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

- Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ.

- Hồ sơ tài sản bảo đảm.


Tin xem nhiều