• English

Đối tượng

Đối tượng: 

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc cá nhân có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

+ Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Điều kiện mở thẻ: 

+ Tuổi từ 18 đến 65 tuổi;

+ Thu nhập từ 5 triệu VND/tháng đối với khu vực Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và từ 4 triệu VND/tháng đối với khu vực các Tỉnh, Thành phố còn lại.