• English

Điều kiện và thông tin cần biết

* Điều kiện

- Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: 30 ngày tuổi đến 60 tuổi. 

- Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm.

- Thời hạn hợp đồng: 40 – 100 năm = 100 - tuổi bắt đầu tham gia sản phẩm bảo hiểm này)

- Số tiền bảo hiểm:

Tối thiểu: 100 triệu đồng và phí bảo hiểm không thấp hơn quy định phí bảo hiểm tối thiểu hiện hành.  

Tối đa:  

+ NĐBH ≥ 18 tuổi: 5 tỷ đồng.

+ NĐBH < 18 tuổi: 2 tỷ đồng.

* Thông tin cần biết:

- Sản phẩm bổ sung: Khi tham gia sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100, người được bảo hiểm có thể tham gia tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung hiện hành, ngoại trừ bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm Miễn thu phí bệnh hiểm nghèo. Những người được bảo hiểm bổ sung khác vẫn được tham gia hai sản phẩm bổ sung này bình thường. 

- Định kỳ đóng phí:  nửa năm, năm, quý. Theo đó, định kỳ đóng phí tháng chỉ áp dụng cho những khách hàng có yêu cầu tự động khấu trừ phí bảo hiểm từ tài khoản tại Kienlongbank.

- Xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây