• English

Danh hiệu và giải thưởng 2023

VINH DANH

Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương

Xem thêm

CHỨNG NHẬN

Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 - Ngành Ngân hàng

Xem thêm

VINH DANH

Thương hiệu truyền cảm hứng - Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương

Xem thêm

GIẢI THƯỞNG

Tổ chức thẻ Quốc tế JCB vinh danh trao tặng KienlongBank giải thưởng “Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022”

Xem thêm

VINH DANH

Tạp chí Kinh doanh Quốc tế (International Business Magazine) vinh danh trao tặng KienlongBank Giải thưởng "Công nghệ ngân hàng xuất sắc nhất 2023"

Xem thêm

VINH DANH

Tính năng Quản lý tài chính Cửa hàng - MyShop trên ứng dụng KienlongBank Plus được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2023

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.