• English

Danh hiệu và giải thưởng 2023

GIẢI THƯỞNG

Tổ chức thẻ Quốc tế JCB vinh danh trao tặng KienlongBank giải thưởng “Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022”

Xem thêm

VINH DANH

Tạp chí Kinh doanh Quốc tế (International Business Magazine) vinh danh trao tặng KienlongBank Giải thưởng "Công nghệ ngân hàng xuất sắc nhất 2023"

Xem thêm

VINH DANH

Tính năng Quản lý tài chính Cửa hàng - MyShop trên ứng dụng KienlongBank Plus được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2023

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.