• English

Danh hiệu và giải thưởng 2022

BẰNG KHEN

Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang trao tặng Ngân hàng TMCP Kiên Long đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nộp ngân sách nhà nước

Xem thêm

BẰNG KHEN

Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang trao tặng Ngân hàng TMCP Kiên Long đã có thành tích đột xuất, xuất sắc đóng góp an sinh xã hội 2021

Xem thêm

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Kỷ niệm chương giải bóng đá Fair Play 2021

Xem thêm

VINH DANH

Tổ chức thẻ Quốc tế JCB đã vinh danh trao tặng KienlongBank giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ ghi nợ đang lưu hành năm 2020 - 2021”.

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.