• English

Danh hiệu và giải thưởng 2021

CHỨNG NHẬN

KienlongBank được vinh danh trong Top500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2021

Xem thêm

VINH DANH

Vinh danh tập thể Ngân hàng TMCP Kiên Long có nhiều tác phẩm chất lượng dự thi cuộc thi "Ngân hàng tôi yêu".

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.