• English

Danh hiệu và giải thưởng 2019

BẰNG KHEN

Phòng nhân sự - Ngân hàng Kiên Long đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng

Xem thêm

BẰNG KHEN

Phòng khách hàng cá nhân - Ngân hàng Kiên Long đạt thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng

Xem thêm

BẰNG KHEN

Ngân hàng Kiên Long - CN Rạch Giá có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng
Xem thêm

BẰNG KHEN

Ngân hàng Kiên Long - CN Rạch Giá có thành tích xuất sắc đóng góp an sinh xã hội

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.