• English

Danh hiệu và giải thưởng 2013

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng International Piano Festival 2013 do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch - Nhạc viện TPHCM trao tặng cho Ngân hàng TMCP Kiên Long

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận Ngân hàng TMCP Kiên Long nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.