• English

Danh hiệu và giải thưởng 2009

CÚP KỈ NIỆM

Cúp kỉ niệm Việt Nam Record Books
Xem thêm

CÚP KỶ NIỆM

Cúp kỷ niệm Top ten ngành Hàng Thương hiệu Việt 2009
Xem thêm

BẰNG KHEN

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tặng bằng khen Ngân hàng Kiên Long
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.