• English

Danh hiệu và giải thưởng 2007

GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận xác lập kỷ lục Ngân hàng Kiên Long - Bức tường thư pháp dài nhất Việt Nam 2007 
Xem thêm

BẰNG CHỨNG NHẬN

Bằng chứng nhận Thương hiệu Việt - Ngân hàng Kiên Long 2007
Xem thêm

CỜ LƯU NIỆM

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho Ngân hàng Kiên Long đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2007
Xem thêm

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

Huân chương lao động hạng 3 - Ngân hàng Kiên Long
Xem thêm

CỜ LƯU NIỆM

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tặng cờ lưu niệm Ngân hàng Kiên Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2007
Xem thêm

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Kỷ niệm chương Eden Group Western Union - Ngân hàng có nỗ lực hợp tác 2007
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.