• English

Đặc tính tiện ích

Đặc tính:

Khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm TSBĐ với các đối tác chính thức của KienlongBank sẽ được tham gia các sản phẩm của Ngân hàng triển khai, bao gồm các tài sản được đảm bảo theo quy định hiện hành của KienlongBank như: Bất động sản, phương tiện vận tải, hàng hóa, máy móc thiết bị,….

Tiện ích: 

+ Tài sản được bảo hiểm: bất động sản, hàng hóa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải

+ Đảm bảo 100%: được cảm kết số tiền bảo hiểm trong thời gian tham gia bảo hiểm tài sản bảo đảm

+ Đồng hành hỗ trợ: KienlongBank tư vấn, trực tiếp giới thiệu, hỗ trợ hoàn thiện đề nghị về nhu cầu tham gia bảo hiểm tài sản đảm bảo của khách hàng

+ Thời gian mua bảo hiểm: trong suốt thời gian khoản cấp tín dụng còn dư nợ tại KienlongBank

Quyền lợi:

Khách hàng khi tham gia BHTS sẽ được chi trả tiền bảo hiểm nếu xảy ra sự cố đối với các tài sản của khách hàng, giảm bớt rủi ro đối với các sản phẩm của khách hàng.