• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng.

Loại tiền vay: VND

Hạn mức thấu chi:

+ Tối đa 15% dư nợ (các) khoản được cấp tín dụng khác và/hoặc hạn mức tín dụng, tính đến thời điểm xét cấp HMTC.

+ Tối đa 300 triệu VND và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Theo hạn mức thấu chi. 

Phương thức thu nợ:

Thu gốc: Khi có phát sinh dư có trên Tài khoản giải ngân thấu chi hoặc khi hết thời hạn sử dụng hạn mức thấu chi 

Thu lãi: Định kỳ ngày 05 hàng tháng.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Sử dụng vốn vay thấu chi một cách linh hoạt.

+ Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng.


Tin xem nhiều