• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính: 

Thời hạn vay: Tối đa 20 năm.

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay:

+ TSBĐ là chính căn nhà dự định mua: Không vượt quá tỷ lệ cho vay theo quy định.

+ TSBĐ là BĐS khác và/hoặc tài sản khác; hoặc TSBĐ vừa là chính căn nhà dự định mua, vừa là BĐS khác/tài sản khác: Tối đa 90% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán và không vượt quá tỷ lệ cho vay theo quy định.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần. 

Phương thức thu nợ: linh hoạt

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng.

+ Được vay đến 90% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán. 


Tin xem nhiều