• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ. 

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và Cho vay theo hạn mức. 

Phương thức trả nợ: 

+ Việc trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận căn cứ vào khả năng tài chính, thu nhập và nguồn trả nợ của khách hàng.

+ Đối với cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán: gốc và lãi trả 01 lần vào cuối kỳ.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục vay nhanh chóng giúp khách hàng có nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu. 


Tin xem nhiều