• English

Đặc tính tiện ích

Đặc tính:

• Thời hạn bảo hiểm: Tối đa suốt thời gian vay nhưng không quá 60 tháng.

• Số tiền bảo hiểm: Tối đa 5 tỷ VND/Khách hàng. 

• Tỷ lệ phí bảo hiểm: chỉ từ 0,6% đến 1,5% (tùy thuộc vào thời hạn bảo hiểm)

Tiện ích:

• Người thân và gia đình của khách hàng được giảm bớt nghĩa vụ trả nợ nếu gặp phải rủi ro nêu trên và nhận được phần còn lại (nếu có) của số tiền bảo hiểm sau khi chi trả khoản nợ của Khách hàng cho Ngân hàng.