• English

Đặc điểm

- Chi phí y tế đắt đỏ ngày càng hạn chế cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế và đang trở thành gánh nặng tài chính của mỗi người, bên cạnh nỗi lo về bệnh tật.

- Để chia sẻ, gánh vác bớt âu lo của bạn và gia đình, sản phẩm bồi hoàn chi phí nằm viện phẫu thuật sẽ giúp bạn trang trải chi phí điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe, không chỉ trong thời gian nằm viện và phẫu thuật, mà cho cả quá trình trước và sau khi nằm viện.

- Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 55 tuổi 

- Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

 

Tin xem nhiều