• English

Tin Kiên Long

Chương trình Kickoff 2022: Triển khai kế hoạch kinh doanh thẻ và Ngân hàng điện tử

Ngày 06/3/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, KienlongBank đã tổ chức Chương trình “Kickoff 2022 - Triển khai kế hoạch kinh doanh Thẻ và Ngân hàng điện tử” dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến” dành toàn thể CBNV, CTV liên quan công tác kinh doanh sản phẩm Thẻ và Ngân hàng điện tử.

kich-off-final-06032022

Chương trình “Kickoff 2022 - Triển khai kế hoạch kinh doanh Thẻ và Ngân hàng điện tử”

Sự kiện diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết kết quả hoạt động/kinh doanh của ThẻNgân hàng điện tử năm 2021; Vinh danh Tập thể/Cá nhân có thành tích tốt năm 2021; Trung tâm Thẻ triển khai định hướng hoạt động kinh doanh Thẻ và Ngân hàng điện tử năm 2022; Kế hoạch chỉ tiêu Thẻ và NHĐT 2022; triển khai các nội dung về Sản phẩm - dịch vụ Thẻ và Ngân hàng điện tử, máy POS; ATM thế hệ mới; các nội dung cảnh báo liên quan rủi ro trong hoạt động Thẻ, máy POS, ATM và Ngân hàng điện tử; đào tạo Kỹ năng bán hàng tổng lực thời đại 4.0.

kich-off-final-06032022

Bà Lê Thị Thu Thảo – Giám đốc Trung tâm Thẻ phát biểu tại chương trình

KienlongBank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank