• English

Cách thức

+ Bước 1: Chủ thẻ lựa chọn mua hàng hóa dịch vụ nằm trong danh mục áp dụng trả góp của đơn vị liên kết.

+ Bước 2: Chủ thẻ điền “Giấy đăng ký dịch vụ trả góp” tại đơn vị liên kết hoặc chọn phương thức thanh toán trả góp nếu mua hàng trực tuyến.

+ Bước 3: Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank.

+ Bước 4: Chủ Thẻ giữ lại 01 bản Giấy đăng ký/Biên lai giao dịch điện tử sau khi hoàn tất thủ tục mua trả góp.