• English

Khách hàng được bảo hiểm các sản phẩm UL3, IntegrA, Healthier 100 và các sản phẩm bảo hiểm chính khác sẽ được chi trả như thế nào nếu được chẩn đoán nhiễm virus (Covid-19)?

Các sản phẩm này không có quyền lợi bảo hiểm điều trị bệnh nên không có quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả nếu khách hàng được chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus (Covid-19).

Khách hàng được bảo hiểm các sản phẩm UL3, IntegrA, Healthier 100 và các sản phẩm bảo hiểm chính khác sẽ được chi trả như thế nào nếu bị tử vong do nhiễm virus (Covid-19) chủng mới?

Công ty AIA sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong.

Khách hàng điều trị nhiễm virus (Covid-19) sẽ được chi trả như thế nào cho các quyền lợi của sản phẩm hỗ trợ chi phí nằm viện, bồi hoàn chi phí nằm viện và phẩu thuật, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe?

AIA sẽ chi trả tất cả các quyền lợi bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm. Riêng trong giai đoạn từ 31/01/2020 đến 30/4/2020, AIA đồng hành cùng khách hàng trong hành trình “Sống khỏe hơn, Lâu hơn, hạnh phúc hơn” bằng việc áp dụng thêm chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng được bảo hiểm 3 sản phẩm này:

  • (1) không áp dụng qui định thời gian chờ 30 ngày;
  • (2)chi trả toàn bộ chi phí y tê phát sinh từ các dịch vụ được Bác sĩ chỉ định trong hạn mức qui định của hợp đồng.

Phác đồ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus (Covid-19) tại Việt Nam có thuộc loại trừ bảo hiểm của sản phẩm nào hay không?

Phác đồ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus (Covid-19) do Bộ Y Tế Việt Nam ban hành không thuộc loại trừ của bất kỳ sản phẩm nào của AIA Việt Nam.

Khách hàng nghi ngờ nhiễm virus (Covid-19) và được nhập viên cách ly, sau xét nghiệm âm tính thì có được chi trả các quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện, Bồi hoàn chi phí nằm viện, phẫu thuật, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe không?

AIA sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho việc điều trị viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus (Covid-19) gây ra trong hạn mức qui định của hợp đồng.

Khách hàng được bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với điều kiện loại trừ bệnh viêm đường hô hấp có được chi trả nếu điều trị nhiễm virus (Covid-19) không?

AIA sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho việc điều trị viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus (Covid-19) gây ra trong hạn mức qui định của hợp đồng.

Khách hàng được bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện và phải nhập viện trong thời gian khá dài do nhiễm virus (Covid-19) AIA có chi trả toàn bộ số ngày nằm viện không?

AIA sẽ chi trả toàn bộ số ngày nằm viện để theo dõi và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus (Covid-19) gây ra, nhưng không vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.