• English

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG.

 

 


 

Kính thưa quý vị!

 

Năm 2006 là mốc thời gian quan trọng, là năm bản lề cho giai đọan tăng tốc phát triển của Ngân hàng Kiên Long, đó là việc Ngân hàng Kiên Long chính thức trở thành ngân hàng TMCP đô thị. Với việc Ngân hàng Kiên Long trở thành ngân hàng TMCP đô thị trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO, giúp cho Ngân hàng có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện thành công mục tiêu là trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, vững mạnh, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.

Năm 2006 cũng là năm khởi đầu kế họach 5 năm (2006-2010) và là năm họat động thứ 11 của Ngân hàng Kiên Long. Tình hình họat động kinh doanh năm 2006 tiếp tục đạt và hoàn thành xuất sắc, vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Đại hội cổ đông thường niên đề ra trong năm 2006, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Ngân hàng. Kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện cụ thể qua các chỉ tiêu sau:

  • Năng lực tài chính của Ngân hàng được tăng cường với mức vốn tự có được nâng lên mức 293,746 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với năm 2005. Trong đó vốn điều lệ đạt 290,003 tỷ đồng
  • Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 827,261 tỷ đồng, tăng 119,54% so với năm 2005, mức tăng trưởng bình quân giai đọan 2001-2006 là 53,89%.
  • Nguồn vốn huy động đạt 492,037 tỷ đồng, tăng 53,59% so với năm 2005, mức tăng trưởng bình quân giai đọan 2001-2006 là 43,17%.
  • Dư nợ cho vay đạt 602,124 tỷ đồng, tăng 81,64% so với năm 2005, mức tăng trưởng bình quân giai đọan 2001-2006 là 47,69%. Lợi nhuận trước thuế đạt 25,225 tỷ đồng, tăng 78,09% so với năm 2005, mức tăng trưởng bình quân giai đọan 2001-2006 là 77,92%.
  • Thu nhập từ họat động dịch vụ tăng 47,63% so với năm 2005,.mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 36%
  • Thương hiệu Kienlong Bank đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Kiên Giang và đã vang xa, loang rộng trên toàn quốc. Thị giá cổ phiếu đã được thị trường chấp nhận cao gấp 5 lần mệnh giá.
Những thành quả đạt được trong năm qua chắc chắn có sự đóng góp và hậu thuẫn to lớn của quý vị cổ đông; sự gắn bó và chia sẽ của tập thể Cán bộ Nhân viên Ngân hàng; sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của lãnh đạo NHNN, lãnh đạo chính quyền các cấp và những đóng góp và ủng hộ quý báu của quý vị khách hàng thân thiết.

Bước sang năm 2007, năm đầu tiên trong chặng đường phát triển mới, chặng đường tăng tốc phát triển của Ngân hàng Kiên Long trong bối cảnh nền kinh tế đất nước được kỳ vọng là sẽ phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức mới khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO. Chúng tôi luôn nhận thức rằng những thách thức và khó khăn đối với Ngân hàng Kiên Long trong thời gian sắp tới là rất lớn xuất phát từ từ việc mở rộng thị trường, mở rộng địa bàn họat động, tiếp cận các họat động nghiệp vụ mới và phát triển nhanh hệ thống sản phẩm.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2007 và thời gian tới là hết sức nặng nề, nhưng với chiến lược phát triển Ngân hàng đúng đắn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển, cũng như sự chuẩn bị một cách tích cực, nghiêm túc cùng với những thành quả đạt được một cách bền vững qua hơn 11 năm qua; Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể CBNV Ngân hàng Kiên Long quyết tâm và tin tưởng rằng Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ vững vàng phát triển trong giai đoạn mới và thực hiện thành công mục tiêu là trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, vững mạnh, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp và ủng hộ quý báu của lãnh đạo NHNN, lãnh đạo chính quyền các cấp, quý vị khách hàng thân thiết; cảm ơn sự cộng tác, gắn bó, chia sẻ của quý vị cổ đông và tập thể CBNV Ngân hàng Kiên Long trong hơn 11 năm vừa qua. Giai đoạn phát triển trong thời gian tới, chắc chắn chúng tôi rất cần đến sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn thể quý vị để đưa Ngân hàng Kiên Long nhanh chóng phát triển thành Ngân hàng đô thị hiện đại, vững mạnh và đưa Ngân hàng Kiên Long vươn lên tầm cao mới.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)


Trần Hưng Thịnh