• English

Tin thị trường

Yêu cầu xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế

 

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế bằng cách áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hoặc xử lý xóa nợ theo quy định. 

Theo Tổng cục Hải quan, các khoản nợ thuế đã có quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền, nợ của người nộp thuế có quyết định phá sản của cấp có thẩm quyền, nợ của người nộp thuế bỏ trốn, mất tích, không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (đã quá 10 năm); nợ chờ xử lý xóa nợ theo quy định; nợ quá hạn quá 90 ngày… hiện vẫn còn tồn tại một lượng lớn tại các địa phương. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu đối với các khoản nợ thuộc đối tượng xóa nợ thì lập đủ hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xóa nợ theo quy định.

Đối với các khoản nợ thuế có khả năng thu hồi, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nộp NSNN. 

Tại Quyết định 1084/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2017, Tổng cục Hải quan giao thu hồi và xử lý nợ năm 2017 cho hải quan các tỉnh, thành phố là 1.307 tỷ đồng. Số nợ đã thu hồi và xử lý theo Quyết định 1084 trong 6 tháng đầu năm 2017 là 164,5 tỷ đồng, đạt 12,5% chỉ tiêu. Số nợ đã thu hồi và xử lý nợ ngoài Quyết định 1084 (thuộc các nhóm nợ ngoài nhóm nợ có khả năng thu) là 429,4 tỷ đồng.

Hiện nhóm nợ quá hạn chờ xóa, xét miễn đã giảm được 207,6 tỷ đồng (giảm 83,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016). Nhóm nợ khó thu hồi giảm 138,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016.

TT/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank