• English

Tin thị trường

Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế ở cơ sở

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thuế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế của cơ quan thuế ở cơ sở, nhất là ở các thành phố, đô thị và cơ sở kinh doanh có quy mô lớn; có biện pháp chuyển mạnh các hộ kinh doanh lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thông tin công khai trước công luận, báo chí về kết quả thanh tra, kiểm tra các nội dung báo chí phản ánh về thuế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2017.

Theo VTV8


Đăng ký nhận tin
KienlongBank