• English

Tin thị trường

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng trên 13%

10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 74,3 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, xuất khẩu ước đạt gần 38,75 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước khoảng 35,56 tỷ USD, tăng 39,1%. Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản gần 3,19 tỷ USD, giảm 63,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 3,4 tỷ USD, giảm 15,6% so với tháng 10/2020 nhưng tăng 4,2% so với tháng 9/2021.

Nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, tôm; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế…Đặc biệt là cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả số lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng hồ tiêu dù số lượng xuất khẩu giảm 5,7% nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 52,9% nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng 44,2%. Cà phê giảm 5,1% về số lượng nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng 4,1%. Những mặt hàng khác tăng giá trị như: sản phẩm chăn nuôi, tôm, sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm, quế.

Còn mặt hàng giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu dù giá xuất khẩu bình quân tăng là chè giảm 7,2% về số lượng và giảm 3,4% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng nhiều mặt hàng tăng như: cao su đạt tăng 4,1%; chè tăng 28,7%; cà phê tăng 9,7%; gạo tăng 7,1%; hồ tiêu tăng 71,3%; sắn tăng 13,3%.

Về thị trường xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 42,8% thị phần, châu Mỹ 30%, châu Âu 11,4%, châu Phi 1,9%, châu Đại Dương 1,5%. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ đạt trên 10,8 tỷ USD, chiếm 27,9% thị phần; trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 54%. Nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt trên 2,9 tỷ USD, giảm 0,5%. Nhóm hàng thủy sản ước trên 1,6 tỷ USD, tăng 11,7%. Nhóm lâm sản chính khoảng 2,6 tỷ USD, tăng 26,5%. Nhóm đầu vào sản xuất gần 6 tỷ USD, tăng 31%. 

Theo daidoanket.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank