• English

Tin thị trường

Xuất khẩu lao động được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Từ ngày 8-11 tới đây, người đi làm việc ở nước ngoài có thể được vay vốn trên 100 triệu đồng (thay vì trên 50 triệu đồng như trước đây).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2019 sửa đổi một số điều tại Nghị định 61/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động (NLĐ). Nghị định 74 ban hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NLĐ khi thay đổi mức vay và thời hạn cho vay tại quỹ quốc gia về việc làm.
Cụ thể, đối với NLĐ, mức vay tối đa là 100 triệu đồng (quy định cũ là 50 triệu đồng).

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, NLĐ vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Thời hạn vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của NLĐ ghi trong hợp đồng ký kết giữa NLĐ và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỉ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho một NLĐ được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể của từng đối tượng sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét.

Quỹ quốc gia về việc làm là quỹ được sử dụng để cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và NLĐ để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Ngoài ra, quỹ quốc gia về việc làm còn cho vay ưu đãi đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 8-11-2019.

Theo Plo.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank